Här faller bopriserna

Här faller bopriserna

Byggandet minskar och osäkerheten kring bopriserna ökar. Här är städerna där bostadspriserna väntas sjunka ännu mer.


Bostadspriserna kommer att falla med ytterligare fem procent innan året är över. Det spår Swedbank i sin senaste konjunkturstatistik.

Prisnedgången är alltså inte över i storstäderna även om det största fallet skedde under fjolåret. Det är i synnerhet bostadsrätterna som väntas sjunka i pris.

Minskad nyproduktion
Swedbank bedömer också att bostadsbyggandet kommer att avta ganska kraftigt under året till följd av osäker efterfrågan. Banken räknar med omkring 30 procent färre byggstarter nästa år jämfört med i år.

Prisökning på sina håll
Att bostadsmarknaden ser olika ut på olika håll i landet blir tydligt i Swedbanks konjunkturstatistik. Banken har sett en prisuppgång i städer med färre än 75 000 invånare.

Då höjs räntan
Efter lång tid med låg ränta bedömer Swedbank att Riksbanken kommer att göra mindre räntehöjningar i höst. Banken menar dock att räntan ändå kommer vara låg under lång tid framöver.

Källa: SvD