Så påverkas du av det nya amorteringskravet

Så påverkas du av det nya amorteringskravet

Den 1 mars trädde det nya amorteringskravet i kraft. Så påverkas du av det skärpa kravet.


Förra hösten gav regeringen grönt ljus till Finansinspektionens förslag om skärpt amorteringskrav. Men hur påverkas du av förändringarna som började gälla den 1 mars?

Om du tar ett nytt bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster före skatt ska ytterligare en procent av lånet amorteras årligen, utöver gällande krav.

Bolån ska sedan tidigare amorteras med två procent årligen om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde. Därefter sjunker amorteringen till en procent av lånet ner till halva bostadens värde.

Du kan som mest behöva amortera tre procent varje år när det nya kravet träder i kraft.