Byta förstahandskontrakt mot bostadsrätt?

Vi har fått in en väldigt bra fråga angående byte från hyresrätt till bostadsrätt. Frågan lyder; ”Är det möjligt att genomföra ett byte från ett förstahandskontrakt mot en bostadsrätt? Hur går det i så fall till?”


Bostadsvärlden med kontrakt hit och dit är en djungel, men efter en del efterforskning så har jag hittat ett svar. Jag ska försöka förklara på ett klart och tydligt sätt. Svaret är att det går att byta sin hyresrätt mot en bostadsrätt under rätt förutsättningar, men det är svårt i praktiken.