Nå Enklaflyttens läsare

Nå Enklaflyttens läsare

Vår ambition lägger grunden för din kommunikation.Varje månad kommunicerar vi med 100 000 personer i flyttprocessen. Det kan du också göra.


Enklaflytten är den självklara guiden för personer som befinner sig i flyttfönstret. Det vill säga de som funderar på att flytta, håller på att flytta eller som nyligen har flyttat.

På hemsidan finns inspiration, kunskap, råd och tips i en redaktionell miljö om allt som har med hela flyttprocessen att göra, såsom elleverantör, mäklare, bolån, försäkringar m.m.