Ombildning - hyresrätt till bostadsrätt
Publicierad 2014-06-03

Ombildning - hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning innebär att hyresgästerna i ett hyreshus tillsammans bildar en bostadsrättsförening, köper fastigheten och ombildar hyresrätterna till bostadsrätter. Här berättar vi mer om hur det hela fungerar.


Antingen erbjuder fastighetsägaren hyresgästerna att köpa fastigheten eller så kommer hyresgästerna själva med förslaget att ta över. En ombildning kan inte genomföras utan att fastighetsägaren vill sälja fastigheten. I båda fallen innebär det att hyresgästerna tillsammans bildar en bostadsrättsförening och köper fastigheten. Hyresgästerna köper sedan bostadsrätten, det vill säga rätten att nyttja sin före detta hyreslägenhet och en andel i föreningen.

För att föreningen ska få köpa fastigheten krävs att 2/3 av alla hyresgäster är för en ombildning och att fastighetsägaren vill sälja fastigheten.

De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet får bo kvar precis som förut. De blir då bostadsrättsföreningens hyresgäster och får betala hyra till föreningen.

En hyresgäst som ångrar sig och vill köpa sin lägenhet har rätt att göra det, men bara inom ett år efter det första erbjudandet. Priset däremot kan ändras efter ett halvår. Efter en månad har föreningen rätt att ta ut en så kallad upplåtelseavgift, motsvarande räntan på insatsen. Om hyresgästen flyttar får föreningen sälja bostadsrätten på den öppna marknaden.

Dela på Facebook : Ombildning - hyresrätt till bostadsrätt
Dela på Twitter : Ombildning - hyresrätt till bostadsrätt
Dela på Linkedin : Ombildning - hyresrätt till bostadsrätt