Hus och bolån vid skilsmässa
Publicierad 2014-01-01

Hus och bolån vid skilsmässa

Här tar vi upp vad som sker med hus och bolån vid en skilsmässa. När ni går skilda vägar är det mycket att ta itu med, till exempel så bör ni fundera på om någon av er ska bo kvar i huset eller om ni ska sälja och köpa nytt bägge två.


Det vanligaste är att ni först ansöker om äktenskapsskillnad, sedan hanterar ni bodelningsfrågorna. Man kan även träffa ett så kallat föravtal inför förestående äktenskapsskillnad. Då gör man upp de ekonomiska mellanhavandena redan innan skilsmässans betänketid gått ut.

Ni bör fundera på om någon av er ska bo kvar i huset eller om ni ska sälja och köpa nytt bägge två.

Om det skulle vara så att båda vill bo kvar så görs en behovsprövning. Det mest vanliga är att det är den som har hand om barnen får bo kvar eftersom barnens välmående går först. Sedan ska också den kvarvarande parten ha ekonomisk möjlighet att bo kvar och kunna lösa ut den andra parten.

Är det så att ni inte kommer överens om hur bodelningen ska gå till så kan ni ansöka om att domstolen utser en bodelningsförrättare.

Om ni inte skulle bli nöjda med förrättarens beslut kan frågan slutligen prövas och avgöras av en domstol. När det är löst så är det dags att se vad värdet på huset blir.

Om ena parten behåller huset regleras övergången av den andre partens andel av fastigheten genom bodelningen. Vid en sådan övergång betalar du inte stämpelskatt på skifteslikviden utan istället en fast avgift till lantmäteriet om cirka 1 000 kronor. I många fall har husets värde stigit sedan ni köpte det, vilket gör att den part som köper ut den andra även måste betala hälften av vinstvärdet.

En god idé kan vara att tillsammans gå till en advokat och betala för en konsultationstimme. Där får ni svar på frågor som annars skulle blivit en källa till onödiga dispyter. Advokaten kan i regel svara på vad som gäller enligt lag och praxis och vad ni behöver tänka på vid en bodelning.

Dela på Facebook : Hus och bolån vid skilsmässa
Dela på Twitter : Hus och bolån vid skilsmässa
Dela på Linkedin : Hus och bolån vid skilsmässa