Läs mer om samfällighet
Publicierad 2014-01-01

Läs mer om samfällighet

Är du osäker på vad det innebär att vara med i en samfällighet? Det finns flera olika typer av samfälligheter, gemensamt för dem är att de tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår i samfälligheten.


Det som de flesta tänker på när de hör ordet samfällighet är radhusområden eller områden med fristående grupphus med mindre tomter. I de här områdena finns något som på fackspråk brukar kallas för gemensamhetsanläggningar. Det är grönytor, lekplatser, parkeringsytor, garage, infarts- och gångvägar och annat som de som bor i området använder gemensamt. Även tak, värmesystem och vatten kan ingå i gemensamhets-anläggningarna.

Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och underhåll av anläggningarna.

Dela på Facebook : Läs mer om samfällighet
Dela på Twitter : Läs mer om samfällighet
Dela på Linkedin : Läs mer om samfällighet