Hur fungerar hemförsäkringen vid en flytt?
Publicierad 2014-04-22

Hur fungerar hemförsäkringen vid en flytt?

Att flytta är en stor händelse i livet och kräver mycket logistik för att fungera på enklast möjliga sätt. Att ordna flytten själv eller att anlita en flyttfirma är något man måste ta ställning till.


Flyttar man i egen regi, så innebär det att man har ansvar för allt som kan gå sönder. Anlitar man en flyttfirma, så ansvarar de för alla skador som de orsakat i det uppdrag de fått.

Trygg-Hansas hemförsäkring gäller för den bostad som framgår av försäkringsbrevet. Vid en flytt så gäller hemförsäkringen för den 'lösa egendomen', det vill säga möbler, kläder och övrigt bohag i 45 dagar på både den gamla och den nya adressen. På detta sätt kan man tryggt flytta successivt mellan den gamla och den nya adressen. Under själva transporten lämnas ersättning med högst 50 000 kr för skada orsakad av brand, trafikolycka eller stöld. Men det går att höja detta belopp.

För att få ett bättre skydd för egendomen vid transporten så kan man komplettera sin hemförsäkring med Trygg-Hansas allriskförsäkring ('Drulle'). Då får man ett skydd för flytt mellan två bostäder med upp till en miljon kronor. Inom detta belopp ersätts dock så kallad stöldbegärlig egendom (smycken, elektronik m.m.) med högst 50 000 kr.

Dela på Facebook : Hur fungerar hemförsäkringen vid en flytt?
Dela på Twitter : Hur fungerar hemförsäkringen vid en flytt?
Dela på Linkedin : Hur fungerar hemförsäkringen vid en flytt?