Tänk på detta när du flyttar med din hund
Publicierad 2015-06-13

Tänk på detta när du flyttar med din hund

Hundar är väldigt smarta djur och känner av vår sinnesstämning. I samband med en flytt så blir det lätt att rutiner bryts och att stämningen runtom blir stressigare än vanligt. Din hund känner av detta och många hundar kan själva bli stressade av det samtidigt som andra kanske inte bryr sig.


Dela på Facebook : Tänk på detta när du flyttar med din hund
Dela på Twitter : Tänk på detta när du flyttar med din hund
Dela på Linkedin : Tänk på detta när du flyttar med din hund